سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بیژن فرهانیه – عضو هیات علمی گروه بیومکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
پیام فتوحیه پور – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی (بیومکانیک) دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر متغیرهای فیزیکی و هندسی بر رفتار حرارتی بافت ترمورال یک مدل تقارن محوری با استفاده از روش اختلاف های محدود مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مدل پدیده انتقال حرارت زیستی با در نظر گرفتن مشخصه های غیر همگن بافت در جهت محوری و شعاعی مدل و اختلاف نرخ حجمی جریان خون در بافت شبیه سازی می شود و تاثیر نغییرات ابعادی مدل و تغییرات خصوصیت های فیزیکی – حرارتی بافت مورد بررسی قرار می گیرد.
در ادامه مشخصه های بدون بعدی برای این مدل معرفی می گردد و رفتار حرارتی بافت طی نمودارهایی برای این مدل ایده آل مورد تحلیل قرار می گیرد.