سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر احمری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق کمیته تحقیقات – شرکت برق منطقه ای خراسان ایران
جواد ساده – استادیار گروه برق کمیته تحقیقات – شرکت برق منطقه ای خراسان ایران

چکیده:

ساختار صنعت برق در بسیاری از کشورهایجهان در حال گذار از فضای انحصاری به فضای رقابتی است . در این فرآیند که تحت عنوان کلی تجدید ساختار در صنعت برق پیگیری می شود، کشورهای مختلف با مدلهای متفاوتی در جهت های خصوصی سازی و رقابتی کردن این صنعت در حال حرکتند . تجدیدساختار در صنعت برق مسائل مختلف بهره برداری و برنامه ریزی صنعت برق را تحت تأثیر قرارداده است و مسائل جدیدی نیز در این حوزه ها متولد شده اند . در فضای رقابتی صنعت برق و با شکل گیری بازارهای مختلف برای انرژی، یکی از مسائل با اهمیت که نقش کلیدی را در برنامه ریزی شرکت های تولیدی، خریداران و بهره بردار سیستم ایفاء می کند، مسأله پیش بینی قیمت ۱ برق می باشد . علی رغم تحقیقات مختلفی که در زمینه پیش بینی قیمت برق در حالانجام است، مسأله پیش بینی پذیری و تحلیل شرایطی که بر این فرآیند تصادفی حاکم است کمتر مورد توجه قرار گرفته است . در این مقاله مسأله پیش بینی پذیری قیمت برق به عنوان یک فرآیند تصادفی مورد مطالعه قرار می گیرد . در این مطالعه هدف این است که با مطالعه خواص آماری فرآیند، شناخت بیشتری از ویژگی ها و رفتار فرآیند حاصل شود . بدیهی است شناخت بیشتر فرآیند می تواند در زمینه های مختلفی مانند انتخاب روش پیش بینی مناسب و برآوردی از حداکثر خطای پیش بینی مفید واقع شود . در این مقاله یک شاخص مفهومی، ساده و کارآمد جهت اندازه گیری پیش بینی پذیری سیگنال قیمت برق ارائه می گردد و سپس به تحلیل و مقایسه پیش بینی پذیری فرآیندهای انرژی مصرفی مورد تقاضا و قیمت برق پرداخته می شود . بر این اساس روشهای مختلف مورد استفاده در پیش بینی مطرح شده و مورد مقایسه قرار می گیرند .