سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحمان خورسندی – دانشجوی کارشناسی کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه از واحد های تولید انرژی در صنایع مختلف جهت تامین توان بارهای محلی استفاده می شود. ژنراتورهای این نیروگاه ها به صورت موازی با شبکه راه اندازی می شوند. این صنایع مایلند که به شبکه سراسری متصل شوند تا هنگامتولید اضافی آن را به شبکه تحویل دهند ویا در صورت کمبود از شبکه دریافت نمایند.اما مایل نیستند که در صورت اغتشاش در شبکه این واحدها از دست بروند. این سیستم را برای شبکه سراسری نیز طراحی نمود تا در صورت اغتشاش در قسمتی از شبک ه، بقیه شبکه از آن جدا شود. به همین منظور سیستم حفاظت جزیره کننده مورد نیاز می باشد تا در صورت اغتشاش در شبکه ازآن جدا شوند. عملکرد سیستم کنترل بار فرکانس و سیستم تحریک باید به گونه ای باشد که پایداری جزیره حفظ شود و فرکانس سیستم قدرت جزیره شده به فرکانس نامی برگردد. سیستم حفاظتی باید در صورت نیاز با انجام بارزدایی مناسب جلوی تریپ توربین را بگیرد. اما نوع سیستم کنترل نیروگاه، تشخیص اغتشاش قبل از تریپ توربین ها و تغییر مد اجزا مهم شبکه از مسائل مهم پیاده سازی این سیستم می باشد.سیستم کنترل نیروگاه های جدیدDCS می باشد.