سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد رجایی –
بردیا وصال پور –
شهاب منصور بقایی –

چکیده:

در این مقاله مدل سه بعدی اجزا محدود سر انسان به علاوه کلاه ایمنی بررسی شده و اثرات کلاه ایمنی کامپوزیتی در کاهش ضربات وارد به سر انسان تحلیل شده است. در ابتدا مدل سر تحت ضربه مستقیم در ناحیه (frontal) قرار گرفته و برخی کمیات مهندسی از قبیل : تنش، کرنش و فشار درون مغزی ناحیه (coup) به دست می آید، سپس مدل کلاه ایمنی کامپوزیتی روی مجموعه قرار می گیرد و مساله جمجمه-کلاه تحلیل می گردد. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با نتایج تحلیل جمجمه بدون کلاه، اثرات ایمنی و مقدار پی شگیری آسی بدیدگی در تصادفات برای کلاه ایمنی کامپوزیتی برای سرنشیان وسایل نقلیه به دست می آید.