سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

علیرضا باقری چیمه – کارشناس ارشد ٬ دانشکده عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود کرم رودی – کارشناس ارشد ٬ دانشکده عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران
پیمان بختیاری – کارشناس ارشد ٬ دانشکده عمر ان ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تخمین و بررسی مقادیر حجم عبوری وسایل نقلیه و ترکیب آنها بخش مهمی از ارزیابی عملکرد شبکه های ترافیکی است، که معمولا در بررسی میزان سرویس دهی تقاطعا، شناخت ساعات اوج ترافیک ، تعداد سفرهای مبدا مقصد و ارزیابی مدلهای تخصیص ترافیک کاربرد فراوان دارد. به منظور بدست آوردن مقدار حجم عبوری وسایل نقلیه و شمارش آنها در تقاطهای درون شهری روشهای مختلفی وجود دارد که بطور کلی به دو دسته آمارگیری عینی و آمارگیری اتوماتیک تقسیم میشوند. آمارگیری عینی با حضور در محل و عموما توسط آمار بردار و یا روش فیلمبرداری انجام می شود. آمارگیری اتوماتیک توسط سیستم ها و دستگاه های هوشمند نظیر حسگرهای القایی، فشاری و … صورت می گیرد در این میان سیستم SCATS که توسط متخصصان الکترونیک و ترافیک برای اولین بار در شهر سیدنی استرالیا به کار گرفتهشد، از جمله بهترین سیستمهای شمارشگر وسایل نقلیه به روش اتوماتیک است که دراکثر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به توضیحات فوق و بررسی های بعمل آمده عموما آمار شمارش شده از سیستم SCATS کمتر از آمار های برداشته شده است. لذا شناخت و رفتار سیستم SCATS و پیدا نمودن خطای حاصل از رفتار رانندگان و انواع وسایل نقلیه در هنگام عبور از حسگرهای تعبیه شده و براورد عملگرد این سیستم در شناخت واقعی نتایج این سیستم و همچنین برآورد صحیح میزان حجم عبوری از تقاطعا و شریانها، گامی بسیار مهم در راستای استفاده از سیستم SCATS می باشد.
دراین مقاله علاوه بر معرفی سیستمSCATS و بیان خصوصیات ، مزایا و معایب این سیستم ، میزان خطای حاصل از نتایج شمارشگرهای SCATS با واقعیت مقایسه شدهو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دراین مطالعه سعی شده است تا با جمع آوری اطلاعات آماری عینی و اتوماتیک در برخی از تقاطعاتی که دارای سیستم کنترل هوشمند هستند و تحلیل و تجزیه آماری این اطلاعات ، میزان خطای سیستم هوشمند مشخص شود. در نهایت راهکارهایی به منظور کاهش خطای سیستم هوشمند ارائه شده است.