سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود مشعل – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مریم وراوی پور – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمد علی دانشور – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان د

چکیده:

تعیین عمق آب لازم جهت آبشویی املاح محلول از نیمرخ خاکهای شور و سدیمی از طریق انجام آزمونهای مزرعه ای الزامی می باشد. نتایج اجرای این گونه آزمایشات می تواند منجر به دستیابی منحنی های شوری و سدیم زدایی آن منطقه گردد که با استفاده از این منحنی ها می توان میزان آب لازم جهت کاهش شوری و سدیمی بودن خاک را تا حد مورد نظر تعیین نمود. در این تحقیق بررسی امکان اصلاح فیزیکو – شیمیایی خاکهای شور منطقه ساوه، تعیین آب مورد نیاز شستشوی اراضی شور در دشت ساوه بررسی شده است.