سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد زمانیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

تولید بذر در گیاهان زراعی منجمله شبدر برسیم به عوامل زیادی از جمله نوع رقم، تاریخ کاشت، فعالیت حشرات گرده افشان، تراکم بوته و الگوی برداشت بستگی دارد به مظنور بررسی و تعیین بهترین الگوی برداشت هت تولید بیشترین عملکرد بذر در شبدر برسیم این پژوهش در عرصه ۴۰۰ هکتاریم وسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و با ۵ تیمار به اجرا درآمد.