سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی حسن زاده محمدی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
جبرائیل نسل سراجی – گروه بهداشت حرفه ای – دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات بهداشتی – دان
محمد پورمهابادیان –
سیدجمال الدین شاهطاهری –

چکیده:

به منظور انجام این تحقیق مقرر گردید تا شاغلین شناورهای سازمان بنادروکشتیرانی بعنوان گروه هدف انتخاب گردند ، لایروبها ، یدککشها ، قایقهای راهنما و بارجها شناورهایی هستند که به جهت نوع وظیفه در سازمان مورد استفاده قرارمیگیرند ، شاغلین این شناورها در ١٢ گروه کلی فرمانده و معاون فرمانده واحد شناور ، مدیر و معاون مدیر ماشین ، موتوریست ، سکانی و سرسکانی ، ملوان ، سرملوان ، افسر برق ، افسر لایروب ، افسر عرشه ، ملوان آشپز ، ملوان و خدمتگزار و افسر ماشین تقسیمبندی شدند . در زمان تحقیق ( تابستان )٨٠ تعداد شناورهای مورد بررسی برابر ١٤ لایروب و کشتی ، ٣٤ یدککش ، ٢٦ قایق و ١٨ بارج بودند که ٧٧٢ نفر نیز در گروه های ١٢ گانه فوق در این شناورها مشغول بکاربودند .
نتایج تجزیه و تحلیل وضعیت بدن شاغلین حاکی از آن بود که %٣٣/٧ مشاهدات در گروه یک ، %٣٧/٩ در گروه دو ، %١٩/٦ در گروه سه و %٨/٨ نیز در گروه چهار گروهبندی کاربردی OWAS قرارگرفتند و این بدین معنی است که %٢٨/٤ وضعیت بدن شاغلین ، بدلیل پیشگیری از بروز اختلالات اسکلتی – عضلانی در آنها نیازمند اصلاح هرچه زودتر یا فوری در وضعیت بدن آنهاست .