سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هومن رضائی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) – دا
مرتضی سهرابی – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده:

در این مقاله، اثر پارامترهای کلیدی در طراحی راکتورهای بستر سیال و شرایط بهینه این پارامترها جهت انجام واکنش گوگردزدایی هیدروژنی ترکیبات نفتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این پارامترها شامل دمای واکنش، طول بستر، سرعت ظاهری گاز و غلظت اولیه خوراک بوده اند. کاتالیست صنعتی اکسید کبالت مولیبدن به عنوان کاتالیست واکنش انتخاب گردید و جهت حذف مقاومتهای نفوذی داخلی و خارجی، کاتالیستهای اولیه تا اندازهmm ۲۰۰ خرد شدند.نتایج تجربی حاصله، دمای بهینه این واکنش را برای این نوع از کاتالیست حدودoC ۳۴۰ نشان می دهد. همچنین مقایسه نتایج بدست آمده با بعضی از مدلهای هیدرودینامیکی ارائه شده برای راکتورهای بستر سیال نشان می دهد که مدل چند پارامتریEl Halwagi-El Rifai بهترین همخوانی را با این نتایج دارد.