سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مریم یکتن خدایی – کارشناس بخش تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری
ایران محمدپور – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی
عبدالنبی باقری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی

چکیده:

قدمت نخل خرما حدود ۶۰۰۰ سال است و بیش از ۴۰۰ رقم آن در ایران شناسایی شده است. استان هرمزگان با ۳۹۳۷۵ هکتار سطح زیر کشت خرما، ۱۴۳۰۰۰ تن تولید سالانه در کشور دارای مقام اول می‌باشد. این تحقیق به منظور شناسایی و انتخاب بهترین ارقام با خصوصیات برتر کیفی جهت استفاده در صنایع بسته‌بندی و تبدیلی، ثبت ارقام به منظور معرفی ارقام تجاری و غیرتجاری و تهیه شناسنامه آنها به اجرا درآمد. بدین منظور از هر رقم شناسایی شده در مناطق مختلف یک نمونه مرکب از ۲۰۰ میوه تهیه شد. در این تحقیق بیش از ۱۰۰ رقم در استان شناسایی شد که صفات فیزیکی و شیمیائی ارقام هر منطقه بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات کمی (فیزیکی) شامل طول میوه، قطر میوه، قطر هسته، طول هسته، وزن میوه، وزن گوشت، وزن هسته، نسبت گوشت به هسته و خصوصیات کیفی (شیمیایی) شامل pH، اسیدیته، TSS، قندهای احیا کننده، قند کل، درصد رطوبت و درصد ماده خشک بود. ارقام شناسایی شده به ترتیب در منطقه سیاهو، میناب، رودان، حاجی‌آباد، بندرلنگه، بستک، گاوبندی و فین و رضوان ۱۷، ۱۲، ۲۶، ۲۰، ۱۴، ۲۳، ۲۱، ۳۹ رقم شناسایی گردید که از بین آنها ۲۰ رقم نرم شامل ارقام خنیزی، مرداسنگ، خصب، خلاص، برحی، نگار، حلاوی، لشت، قربانی، مضافتی، شاهانی، نه دانه گزی، خاصویی، استعمران، مصلی، کبکاب، بریم، زامردان، کریته و نباتی و ۵ رقم از ارقام خشک و نیمه‌خشک شامل ارقام پیارم، دیری، مجول، زاهدی و توری بعنوان ارقام درجه یک و تجاری و سایر ارقام جهت استفاده در صنایع تبدیلی و تکمیلی معرفی شدند.