سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

غلامرضا امینی – سازمان صنایع دفاع گروه صنایع دریائی- مدیر طرحهای توسعه

چکیده:

امروزه با توجه به نیاز روزافزون انسان، و محدودیت منابع طبیعی و اقتصادی و از طرفی وجود رقابتهای جهانی و منطقه ای برای بدست آوردن منابع اقتصادی و تسخیر بازار ج هت رفع نیاز مادی انسان ضرورت توجه به بهره وری را بر همگان روشن ساخته است بنابراین با توجه به اهمیت بهره وری درجوامع، سازمانها، شرکتها، و حتی بنگاههای دفاعی و امنیتی، بررسی همه جانبه دانش بهره وری یکی از فوریتهای زمان حال می باشد . بررسی روش های علمی ارتقاء بهره وری بدون توجه به کلیت عواملی که بر بهره وری یک بنگاه به منزله یک سیستم پیچیده تأثیر دارد میسر نمیباشد. چرا که بدون شناخت علل بیماری رفع بیماری امکان پذیر نیست بطور خلاصه اگر سازمانی بخواهد در این بازار پیچیده بقاء داشته باشد باید برای این موضوع اهمیت استراتژیک قائل باشد. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان خلاصه تحقیق انجام شده نگاه عمیقتری به مسئله نیروی انسانی داشته باشیم.