سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی عابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دریا دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم و فنون دریایی
یداله یمینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه
سیدحجت خداپرست – مربی پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی مرکز تحقیقات ماهیان استخوانی دریای خز

چکیده:

سورفکتانتها یکی از آلاینده های مهم بوده و توسط فاضلاب های خانگی و صنعتی بداخل سیستم های آبی وارد شده و باعث آلودگی می گردند. در این بررسی غلظت این آلاینده در حاشیه جنوبی دریای خزر( آبهای ایران از آستارا تا بندرترکمن) بصورت فصلی طی یک سال پروش سابلیشن-متیلن بلو اندازه گیری شده است. داده های حاصل از آنالیز ۵۳ نمونه آب نشان می دهد که حداکثر غلظت سورفکتانتها بر حسب ماده موثر LAS بمقدار ۰/۰۳۸ میلیگرم و حداقل غلظت ۰/۰۰۸ میلیگرم بر لیتر و میانگین کل حوضه جنوبی ۰/۰۱۹ میلیگرم بر لیتر در سال ۱۳۷۹ بوده است. بر اساس داده های حاصل و مراجع استاندارد، غلظت کنونی سورفکتانتها در حوضه جنوبی دریای خزر در حاصل بحرانی نیست. اما با توجه به اینکه ممکن است سورفکنانتها بعنوان عامل تشدید کننده سمیت انواع دیگر آلاینده ها مانند فلزان سنگین و هیدروکربورهای نفتی عمل کنند، توجه به حضور روزافزون این آلاینده ها در بوم سازگان دریای خزر حائز اهمیت است.