سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناهید شهسواری پور – استادیار، گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی شهسواری پور – دانشجوی کارشناسی، گروه عمران، دانشکده تکنولوژی سیرجان، دانشگاه شهی

چکیده:

بحران محیط زیست قرن حاضر در اثر انفجار جمعیت و مصرف بی رویه ایجاد گردیده است. افزایش جمعیت نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر از جمله برنج را در کشورهای مختلف دنیا به دنبال دارد. از فرآورده های جنبی استحصال برنج از شلتوک در کارخانجات برنجکوبی، پوسته شلتوک می باشدکه در کشور ما از آن استفاده مطلوبی به عمل نمی آید. از طرف دیگر، مصرف روز افزون کالاها باعث گسترش کارخانجات و افزایش تولید فاضلاب صنعتی می گردد. به دلیل مشکلات بهداشتی و زیست محیطی که این فاضلابها ایجاد می کنند، جمع آوری فاضلاب از منابع تولید، سپس تصفیه و دفع آن امری ضروری است. موادی که برای تصفیه به کار برده می شوند پرهزینه و غیر اقتصادی بوده و اغلب اثرات نامطلوب و طولانی مدت در محیط زیست باقی می گذارند. لذا اهمیت مطالعه و بررسی کارایی پلیمرهای آلی و طبیعی جهت تصفیه فاضلاب مشخص می گردد. جهت بررسی قابلیت خاکستر پوسته شلتوک در جذب سرب از پساب صنعتی، خاکستر شلتوک در سه دمای ۲۵۰، ۳۵۰، ۴۵۰ درجه سانتیگراد تهیه شده و تیمارهایی از این سه نوع خاکستر در دو زمان (۵ و ۶۰ دقیقه) و در دو وزن (۱ و ۳ گرم) مهیا شد و میزان جذب سرب توسط آنها بررسی گردید. نتایج نشان داد که جذب سرب از پساب صنعتی با افزایش میزان خاکستر(جاذب) و زمان تماس به طور معنی داری(۰/۰۵>P) افزایش می یابد و هرچه درجه حرارت تولید خاکستر کمتر باشد، جذب سرب بیشتر می باشد. این موضوع ناشی از افزایش مقدار کربن فعال موجود در خاکستر در درجه حرارت پایین تر است. بنابراین درجه حرارت سوزاندن پوسته شلتوک عامل مهمی در میزان کربن فعال تولیدی است. نتایج آزمایشات حاکی از قابلیت و ارزش اقتصادی فراورده های پوسته شلتوک می باشد و لازم است امکان به کار گیری آن به عنوان جاذب و مکمل در تصفیه فاضلاب های صنعتی مورد توجه قرار گیرد.