سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی عابدزاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و رئ

چکیده:

در این مقاله تصمیماتی که در مدیریت لجستیک مطرح می شود مورد بررسی قرار می گیرد . این تصمیمات نوعاً مربوط به جایابی تسهیلات و تعیین محل کارخانه ، حمل و نقل ،انبار و ذخیره سازی می شود . تمرکز اصلی مقاله بر روی مساله جایابی تسهیلات و تعیین محل کارخانه می باشد . در این مقاله انواع تقسیم بندی های مسائل جایابی تسهیلات بیان میشود همچنین تعریف و طبقه بندی مدیریت لجستیک ارائه می شود و توضیحات مختصری در مورد هر یک از مسائل لجستیک بیان می گردد. سپس عوامل مهم و تاثیرگذار در تصمیم گیری های جایابی و انتخاب محل معرفی شده و در پایان تکنیک های مسائل جایابی گسسته شامل آنالیز کیفی ،کمی و ترکیبی همراه با ارائه مثال ارائه می گردد.