سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید مشکینی – استادیار گروه پاتولوژی و کنترل کیفی پژوهشکده آرتممیا و جانوران آبزی و
سیامک عصری رضائی – استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومی
ساناز رحمانی – دامپزشک بخش خصوصی تهران

چکیده:

امروزه درمان قاطع بیماری بر تشخیص صحیح و با دید روشن از ضایعه و علت آن استوار بوده و در بیشتر موارد با تجسس تغییرات هیستولوژیکی، بیوشیمیایی و هماتولوژیکی در مایعات و یا انساج بدن صورت می گیرد . در این بین= هماتولوژی به عنوان یک علم مبنا و مهم در پاراکلینیک اهمیت ویژه ای در تشخیص و تعیین حالات سلامت و بیماری دارد . در همین راستا و به منظور بررسی و تعیین مقادیر طبیعی برخی از مواد معدنی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان ، از ۳۰ قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی بظاهر سالم تهیه شده از مزارع سردآبی اطراف شهرستان ارومیه خونگیری بعمل آمد و پس از جداسازی سرم نمونه ها بر اساس روشهای استاندارد برخی از مواد معدنی و پروتئین تام سرم خون آنها مورد اندازه گیری قرار گرفت. ماهیان در زمان نمونه گیری بالغ بوده و بطور متوسط ۲۰۰ گرم وزن داشتند . متوسط میزان کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، کلر، پتاسیم، آهن و پروتئین تام سرم ماهیان قزل آلابه ترتیب به این اندازه بود : ۱۲/۹۸۳، ۸/۹۶۷ و ۳/۴۳۳ میلی گرم بر دسی لیتر ۱۳۵/۳۶۷، ۱۲۷/۳۶۷، ۳/۵۸۰ میلی اکی والان برلیتر ۸۵/۶۳۳ میکروگرم بر دسی لیتر و ۵/۲۷۳ گرم درصد. مقادیر فوق در حقیقت مقادیر متوسط پارامترهای فوق الذکرند که مقادیر دقیق هر کدام از این موارد بصورت جامع و کامل هم در مورد جنس نر و هم در جنس ماده در اصل مقاله آورده شده است.