سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمزه علی جمالی – مربی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
محمدمهدی امام جمعه –

چکیده:

یون نیترات یکی از آلاینده های مهم آب آشامیدنی است که در اثر ورود مواد زاید انسانی و صنعتی و کشاورزی و تخریب جنگلها وارد آبهای سطحی و زیرزمینی می گردد غلظت آن در منابع آب در هر زمان متغییر است. تعیین غلظت یون نیترات درمنابع تامین کننده آب آشامیدنی شهر قزوین بود. این مطالعه به مدت یکسال از تیرماه سال ۱۳۷۹ لغایت تیرماه سال ۱۳۸۰ برروی کلیه چاههای تامین کننده آب آشامیدنی شهر قزوین که در دوره انجام تحقیق ۲۶ حلقه چاه بود، صورت گرفت اندازه گیری غلظت یون نیترات به روش اسپکتروفتومتر و در طول موج ۲۲۰nm بود. حدود ۳۱% چاههای تامین کننده آب شهر قزوین دارای غلظت نیترات بالاتر از حد مجاز بود بیشترین غلظت مربوط به چاه شماره ۱۴ و کمترین آن مربوط به چاه شماره ۶ بود. غلظت نیترات در برخی از چاههای تامین کننده آب آشامیدنی شهر قزوین بالاتر از حد مجاز اعلام شده توسط مقامات بهداشتی بوده و این چاهها عموما در محدوده ای از شهر قرار گرفته اند که دارای تراکم جمعیتی بالایی است.