سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن عبدالرحمنی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل آفتابگردان دیم نسبت به تراکم (فاصله بین ردیف * فاصله بین بوته ها روی ردیف این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور فاصله ردیف در ۲ سطح (۴۰ و ۶۰ سانی متر) و فاصله بین بوته ها روی ردیف در چهار سطح (۲۰، ۲۵، ۳۰و ۳۵ سانتی متر) به مدت دو سال در ایستگاه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم و در ۳ تکرار بر روی رقم آرماویرسکی اجرا شد.