سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر حقیقی ملکی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه

چکیده:

در بیشتر مناطق خشک و نیمه خشک که دیمکاری در آنها رایج است رطوبت خاک عمده ترین عامل محدود کننده رشد گیاه است با اجرای صحیح تناوب زراعی به جای آبیش و خالی ماندن زمین می توان ضمن تولید محصول جانبی در کنار گندم از ایجاد فرسایش آبی و بادی در زمین های خالید یم جلوگیری کرده و با ایجاد پوشش گیاهی در فصل آبش باعث حفظ آب و خاک درزمین شده و در نهایت باعث افزایش حاصلخیزی خاک و افزایش تولید محصول گردید.