سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم الحانی – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

به منظور تعیین مطلوب ترین تاریخ کاشت و میزان سازگاری ارقام مختلف کلزا در منطقه گرم استان فارس آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایتسگاه تحقیقات کشورزی داراب با خاک از نوع لومی رسی در سال ۱۳۷۹ اجرا گردید. تاریخ های کاشت به عنوان عامل اصلی و ارقام (شلغم رونی) و P.f=7045/91به عنوان عامل فرعی منظور گردید. هر کرت فرعی شامل چهار خط کاشت به طول پنج متر بود.