سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

رضا جلیل زاده – دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست / آلودگی هوا و عضو باشگاه پژوهشگران جوا
پروین نصیری – استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ته
مجید عباسپور – استاد دانشگاه صنعتی شریف
فرامرز معطر – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

[نقشه های پیوست مقاله دارای مشکل می باشند و به صورت کامل نمایش داده نمی شوند]
آلودگی صوتی امروزه به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی در شهرهای بزرگ مطرح می باشد. آن دسته از امواج صوتی که ناخواسته منتشر شده و می تواند برای شنوایی آزار دهنده باشند، سر و صدا (Noise) یا آلودگی صوتی (Noise pollution) نامیده می شوند. منطقه ۹ شهرداری تهران به دلیل دارا بودن منابع مولد صدامانند فرودگاه مهرآباد، راههای ارتباطی، نزدیکی به مراکز صنعتی غرب تهران، یکی از مناطق مهم از نظر بررسی میزان آلودگی صوتی بشمار می رود. بررسی های اولیه نارضایتیو شکایت ساکنین منطقه از بالا بودن میزان سر و صدا رانشان می داد.
هدف اصلی از این پژوهش بررسی وضعیت آلودگی صوتی منطقه ۹ شهرداری تهران بود که به همین منظور میزان تراز معادل صدا در دومحدوده زمانی روز (۷ صبخ تا ۱۰شب) و شب (۱۰ شب تا ۷ صبح) به مدت ۶ ماه در فصل بهار و تابستان اندازه گیری انجام گرفت.
روش کار در این مطالعه ۷۸ ایستگاه به فاصله ۳۰۰ متر از یکدیگر به منظور بررسی و اندازه گیری میزان تراز صدا در شبانه روز در نواحی مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و … انتخاب گردید ضمنا ۲۳۴ پرسشنامه به منظور بررسی میزان آگاهی افراد ساکن در مواجه با سر و صدا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از نتایج مهم این مطالعهتهیه نقشه های میزان تراز صوت در شبانه روز (Ldn) با نرم افزار GIS در منطقه ۹ شهرداری تهران می باشد. بررسی نقشه های تراز صوتی نشان می دهد صدای غالب در مناطق مسکونی در زمان روز ، ۷۰-۶۵ dBa و در شب ۶۰-۵۰ dba می باشد که انحراف از استانداردی برابر ۲۰-۱۵ dBa در محدوده روز و ۱۵-۵ dBa در محدوده شب را دارا می باشند. که در بررسیهای دقیقتر وجود ارتباط معنی دار بین متغیرگروه مردان با متغیر بروز عصبانیت (Pvalue=0/04) و بین متغیر گروه زنان با متغیر بروز سردرد ناشی از مواجه با سر و صدای ترافیک (Pvalue=0/046) مشاهده گردید.