سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نایب دانشی – مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان

چکیده:

به منظور تعیین مناسبترین مقدار مصرف کو دهای ازته و فسفره در زراعت سیب زمینی در منطقه زنجان با عملکرد بالا و کیفیت بهتر و توصیه آن به کشاورزان سیب زمینی کار طرح آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۱۷ تیمار کودی بصورت فاکتوریل در سه تکرار بمدت ۲ سال اجرا گردید سطوح ازت شامل صفر، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار ازت خالص از منبع اوره و سطح فسفر شامل صفر، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار p2O5 از منبع سوپر فسفرات تریبل و یک تیمار اضافی بوده است.