سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید شهسواری پور – استادیار، گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی شهسواری پور – دانشجوی کارشناسی، گروه عمران، دانشکده تکنولوژی سیرجان، دانشگاه شهی
آزاده صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دری
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار و مدیرگروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، د

چکیده:

تأثیر جیوه بر سلامتی برخی ازگروه های انسانی(از طریق تماس شغلی یا کاربرد درمانی آن) سال هاست که شناخته شده است اما توجه به جیوه به عنوان یک آلاینده زیست محیطی موضوعی جدید به شمار می آید. بیش از ۹۰% متیل جیوه در ارگانیسم های آبی تجمع می یابد و از طریق زنجیره غذایی در بدن ارگانیسم ها و نهایتاً انسان تجمع می یابند. گیاهان آبزی به عنوان عوامل پالایش اکوسیستم های آبی مطرح هستند. بطور کلی افزایش فلزات در ماکروفیت های آبی، بیانگر افزایش نسبی غلظت این عناصر در آب یا رسوبات اکوسیستم های مورد نظر می باشد. به منظور تعیین مقدار جیوه در گیاه غوطه ور غالب تالاب انزلی(Ceratophyllum demersum)نمونه برداری از این گیاه در ۶ ایستگاه (در شرق وغرب تالاب) درتابستان ۱۳۸۴ انجام شد. نمونه ها پس از آماده سازی توسط دستگاهLeco AMA 254 Mercury Analyzerآنالیز شدند. نتایج نشان داد، بیشترین غلظت جیوه در این گیاه در شرق تالاب می باشد. از آنجائیکه این ناحیه از تالاب تحت تأثیر فاضلاب های خانگی و شهری بندر انزلی و رشت، فاضلاب های کشاورزی، فعالیت های تجاری و صنعتی می باشد، آلوده ترین قسمت تالاب می باشد. بین غلظت جیوه در این گیاه و آلودگی منطقه مورد مطالعه رابطه مثبت معنی داری دیده شد. بنابراین از این گیاه می توان به عنوان بیو اندیکاتور آلودگی جیوه در این تالاب استفاده کرد.