سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مکملی – کارشناسی ارشد مهندسی تبدیل انرژی
سعید اصغری – دکتری مهندسی مکانیک
محمد رضا اشرف خراسانی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

هیدروژن مورد استفاده در سیستمهای پیل سوختی اگر چه معمولاً بسیار خالص است ولی در عمل مقدار اندکی ناخالصی به همراه دارد. در سیستمهای پیل سوختی که هیدروژن در چرخه بسته کار می کند، برای جلوگیری از انباشتگی ناخالصی در سمت آند و افت کارکرد ناشی از آن، مقداری از