سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم سلیمانی – مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان

چکیده:

بمنظور تعیین ارامتر های مناسب جهت ارزیابی تحمل یا مقاومت ارقام گندم نان به سرما یک طرح با تعداد ۲۰ رقم و لاین پیشرفته در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بمدت دو سال در زنجان به اجرا درآمد ارقام و لاین ها در سال اول و در سه تاریخ و در سال دوم در پنج تاریخ کشت گردید. برای برآورد اثرات سرمای بدون پوشش برف در هر تاریخ کاشت یک تکرار با روکش تابلویی پوشانده شد. سیزده صفت مورفولوژیک و فنولوژیک اندازه گیری شد.