سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اکبر قنبری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین
حمیدرضا دری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین

چکیده:

لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) یکی از محصولات با ارزشی است که وسعت کشت و کار آن رو به گسترش می‏باشد. این گیاه مانند سایر گیاهان زراعی مراحل فنولوژیکی خاصی داشته و هر یک از این مراحل دوره رشدی مشخصی نیاز دارد. بنابراین با تعیین شرایط لازم برای رشد این گیاه می‏توان منطقه مناسب برای زراعت آن را مشخص نمود. یکی از این شرایط، میزان دمای لازم برای هر یک از مراحل فنولوژی می‏باشد که می‌توان از طریق واحد حرارتی GDD آن را محاسبه نمود. پژوهش حاضر در سال ۱۳۸۳ در ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین بر روی ۴۸ لاین لوبیا چیتی انجام شد. مراحل مورد بررسی شامل تعداد روز از کاشت تا ظهور لپه‌ها، ظهور برگ‌های اولیه، ظهور سه برگچه اول، ظهور سه برگچه سوم، آغاز گل‌دهی، گل‌دهی، تشکیل غلاف، پر شدن غلاف (به ترتیب V1، V2، V3، V4، R5، R6، R7، R8) و رسیدگی (R9) بود. برای تعیین GDD هر یک از این مراحل، بر اساس آمار روزانه دما و طبق معادله مربوط، درجه روزهای رشد از کاشت تا مرحله مورد نظر محاسبه گردید. صفات متعدد گیاه لوبیا مانند ارتفاع بوته، اجزاء عملکرد (تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه) و عملکرد نیز بررسی گردید. نتایج نشان داد که لاین‌ها تا مرحله گل‌دهی تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته و از این مرحله به بعد تفاوت لاین‌ها از نظر GDD مشهود بود. لاین KS21407 بیشترین GDD را برای رسیدن به مراحل R6، R7، R8 و R9 نشان داد و در مقابل لاین KS21290 کمترین GDD را برای رسیدن به مراحل R6 و R7 و لاین KS21308 کمترین GDD را برای رسیدن به مراحل R8 و R9 نشان داد. لاین KS21431 بیشترین عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته را داشت. لاین‌های KS21284، KS21433 و KS21242 به ترتیب بیشترین ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه را نشان دادند.