سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قدرت ا… محمدزمانی – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

چکیده:

در این مقاله روش ارائه شده توسط بنسون و همکاران “BENSON & et al. جهت تخمین خواص ترمودینامیکی، برای تخمین گرمای تشکیل استاندارد ترکیبات در فاز مایع، بسط داده شد. در این تلاش نه تنها مقادیر جدیدی برای انرژی گروههای در فاز گاز و مایع بدست آمد بلکه مدلی ارائه گردید تا بتوان اثر ممانعت فضایی شاخه های جانبی متصل به شاخه اصلی را پیش بینی کرد و گرمای تشکیل ترکیبات را دقیق تر تخمین زد..