سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا قمی مرزدشتی – دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر و پلاسما
مهدی شافعی –
محمدمهدی افشاری –
وحید دامیده –

چکیده:

در این مقاله به بررسی نظری و تجربی تولید تولید مدهای عرضی که دارای توزیع عرضی شدت به شکل توابع بسل هستند در یک لیزر گاز کربنیک پرداخته شده است.در بیشتر لیزرها مدهای هرمیت گاوسی و یا لاگر گاوسی متداول هستند که معروفترین آنها مد TEM00 یا گاوسی است. اما میتوان نشان داد که با یک تغییر ساده این گونه مدها از بین رفته و گونه دیگری از مدها که به مدها ی بسلی معروفند تولید می شوند. با تلفیق یک موجبر با تشدیدگر لیزر دی اکسید کربن مدهایی از نوع TE یا TM با تابع توزیع بسلی به دست آمده اند.