سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدابراهیم ابراهمی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مرتضی تمیزی فر – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در مقاله حاضر مراحل تهیه و تولید ابزارهای برشی بر پایه کاربید تنگستن با استفاده از تکنیکهای متالوژی پودر تریح شده است.
دو دسته از هاردمتالها، شامل WC+Co و WC+Ni توسط پرس سرد و سینتر تهیه شدند و خواص فیزیکی و مکانیکی و ریزساختار آنها اندازه گیری شد و مورد مقایسه قرار گرفت.
تاثیر فاکتورهایی نظیر فشار پرس و میزان و نوع بایندر بررسی گردید. نتایج به دست آمده نمایانگر آن است که امکان تولید هاردمتالهای متراکم با دانسیته ای بیش از ۹۹/۵% دانسیته تئوری از طریق پرس سرد و سینتر وجود دارد. مقایسه خواص نمونه های حاصل و نمونه های خارجی مشابه، نشانگر آن است که خواص به دست آمده در حد بسیار مطلوبی است.
نتایج حاصل نشان می دهد که اگرچه هاردمتالهای حاوی بایندر کبالت دارای خواص برتری نسبت به هاردمتالهای حاوی بایندر نیکل هستند ولی هاردمتالهای دارای نیکل می توانند در بسیاری از کاربردها، به عنوان ابزارهای برشی استفاده گردند.
هاردمتالهای به دست آمده از وش فوق را می توان در کاربردهایی که به مقاومت سایشی بالا نیز است مورد استفاده قرار داد.