سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی حاجی کتابی – کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
بتول کیائی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – عضو عیات علمی جهاد دانشگاهی
نسترن نصیری – کارشناس ارشد مدیریت شهری

چکیده:

با توجه به نقش سازمان در تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگ یو تاثیر آن در تحقق اهداف جامعه لازم است که به ابعاد گوناگون سازمان، فرایندها و سیستمهای موجود در آن توجه خاصی مبذول داشت. عملکرد (performance) نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامهای سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده می باشد. بدون داشتن برنامه خاص دستیابی به به عملکرد برتر و کسب ننایج کارا و اثر بخش در قالب یک سیستم یکپارچه و مدون امکان پذیر نخواهد بود. مگر آنکه آن نظام قادرباشد پس از طرح ریزی عملکردو تدوین برنامه ها، آنها را از طریق نظامهای اجرایی به اجرا در آورده و آنگاه با انجام ارزیابی (با کمک نظامهای ارزیابی)، در نهایت منجر به بهسازی عملکرد (performance Improvement) گردد. این نظامتحت عنوان نظام مدیریت عملکرد PMC شناخته می شود.
با توجه به اهمیت نظامهای ارزیابی عملکرد، نظامهای جدیدی ایجاد شده و توسط سازمانها بکار گرفته شده اند. کارت امتیازی متوازن (BSC) یکی از مدلهایی است که پس از معرفی آن توسط دیود نورتن و پروفسور کاپلان، ظرف مدت چند سال بسرعت بعنوان یکی از ابزارهای پر طرفدار مدیریت در سازمانهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی بکار گرفته شده و جنبه های مشهود ونامشهود سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. BSC سازمن را از چهار جنبه مالی، فرایندهای سازمانی، مشتریان یادگیری و نوآوری مورد بررسی قرار می دهد که در مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت مدیریت عملکرد به معرفی این نظام و ارائه یک مثال کاربردی از آن خواهیم پرداخت.