سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یعقوب رشنوادی – دانشجوی دوره دکترای مدیریت بازرگانی کرایش سیاستگذاری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با ابعاد مقوله اجرای استراتژی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه یک دسته بندی از مهمترین نگرشهای موجود در زمینه اجرای استراتژی بر مبنای دسته بندی تئوری های مدیریت با استفاده از مدل ریچارد اسکات ، مهمترین عوامل موثر در اجرای موفقیت آمیز استراتژیها از دیدگاه صاحبنظران و نظریه پردازان استخراج گردد. این مقاله می تواند زمینه ساز بحث ها و تحقیقات جدی درزمینه اجرای استراتژی برای اساتید، دانشجویان ، دانش پژوهان استراتژی و همچنین مدیران استراتژیست باشد.