سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی دهقان – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان
میترا سراج آذری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

بلایت فوزاریومی خوشه گندم یکی از بیماری ها مهم و مخرب گندم در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب با درجه حرارت معتدل بشمار میرود عامل بیماری دو گونه مهم از قارچ fusarium graminearwm و fusarium culmoru بوده که گونه غالب آن در ۹۹ درجه موارد fusarium graminearwm می باشد. در ایپیدمی بیماری میزان خاستر آن در ارقا محساس بیش از ۸۰ درصد برآورد و گزارش گردید.