سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حافظه شکرانی – کارشناس آزمایشگاه مصالح ساختمانی و بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آنچه در این مقاله ارائه میشود،شام ل بررسی انواع خرابی،مواد تعمیری وروشهای مرمت وتقویت ساختمانهای بتن مسلح میباشد .عواملی که در انتخاب روشهای تعمیر،بازسای وتقویت موثرندعبارتند از :مورد کاربرد ساختمان،مصالح ساختمانی قابل دسترس،مهارتهای موجود در محل،سرعت عمل ومخارج لاز م .عمدتاً جهت مرمت وتقویت م و ضعی سازه ها از روشهای تزریق ،تعمیر یازره پوش نمودن توسط بتن یا فولاد استفاده میگرد د .اصلی ترین مسئله در امر مرمت وتقویت سازگاری رفتار مصالح قدیم وجدید میباشد،بنابراین ایجاد سطح تماس مناسب میان بتن تازه وبتن موجود بسیار مهم است این هماهنگی را میتوان با زبر ن مودن سطح بتن قدیم ،استفاده از چسب اپوکسی قبل از بتن ریزی ویا ایجاد گل میخ هایی از جنس فولاد یابتن مسلح ایجاد کرد.