سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر پروین – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قلی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالوژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق برای ساخت جاروبک های مورد نظر چهار ترکیب مس۸۰% گرفیت ۲۰% مس ۷۷% گرافیت ۲۳% مس ۷۳% گرافیت ۲۷% مس ۶۷% گرافیت ۳۳% انتخاب گردید. سپس به منظور بررسی اثر مواد افزودنی به ترکیب مس ۷۳% گرافیت ۲۷% تا میزان ۲% سرب یا روی اضافه گردید. پس از پرس نمونه ها با فشار ۲۵۰ – ۳۰۰ یا ۳۵۰ مگا پاسگال فرایند زینترینگ در یک محیط احیا کننده در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۰ دقیقه انجام گرفت . برای اتصال پودر گرافیت در ترکیب انتخاب انتخاب شده از رزین فنلی نوولاک استفاده شده است. نتایج نشان داد که با افزایش ۳% رزین فنلی نوولاک سختی و هدایت الکتریکی افزایش می یابد.