سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول صراف ماموری – عضو هیأت علمی بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نصرآبادی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جاروبکها (کامپوزیت گرافیت- مس) از نظر کاربرد و ترکیب ساخت استفاده وسیعی را در صنعت دارند. اساسا هدف از ساخت چنین قطعاتی بهره گیری از آنها در انتقال جریان الکتریکی از یک قسمت ثابت به قسمت متحرک می باشد. در این تحقیق ابتدا مواد اولیه شامل مس، گرافیت و افزودنیها تهیه و سپس پارانترهای مربوط به فرآیند ساخت جاروبکها از نظر ترکیب، شکل دهی و زینترینگ مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از فعالیت های تجربی مواد اولیه باید از پودر مس مناسب تشکیل شده باشد. پارامترهای فشار پرس، دما، زمان و اتمسفر زینترینگ مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمایشات الکتریکی و مکانیکی بر روی نمونه ها نشان داد که استحکام و مقاومت الکتریکی قابل قبولی را در مقایسه با مقادیر حاصل از منابع مطالعاتی نشان می دهد. علاوه بر آن ریز ساختار مناسب جهت رسیدن به خواص فوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با تغییر پارامترهای فوق کنترل شده اند.