سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود ربیعی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی پزشکی- بیومتریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فتح الله مضطرزاده – استاد دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهران صولتی هشجین – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی
حامد سلیمی کناری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند تب

چکیده:

پیوندهای اتوگرفت و آلوگرفت، از شا یع تر ین جراحیهای بافت استخوان جهت بازساز ی عیوب استخوانی می باشد. مشکلات و معا یب ا ین نوع پیوندها، سبب ترغیب پزشکان به استفاده از مواد مصنوع ی و سنتزی شده است. معمولا از مواد جایگزینی بافت استخوان (bone graft substitute) به صورت قطعات پیش ساخته جهت پر کردن عیوب استخوانی استفاده می گردد؛ اما یک ماده تزریق پذیر جایگزین میتواند آسانترین و بهترین ماده کاربردی در این زمینه باشد. این تحقیق شامل ساخت و بررس ی خواص کاربردی گرفت ا ستخوانی کلسیم فسفاتی تزریق پذ یر جهت کاربردها ی کلینیکی می باشد.