سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروانه طاهریان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت
سیدمحمد موسوی خویی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت
مجتبی پوربافرانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت

چکیده:

در این تحقیق، نانوذرات کآمپوزیتی TiO2-MgO با استفاده ازفرآیند مکانوشیمیایی تهیه شد. در فرآیند یاد شده، انرژی فعال سازی واکنش شیمیایی توسط آسیاب پر انرژی تامین شد.بدین منظور مخلوط پودر منیزیم و دی اکسیدتیتانیوم با ترکیب اولیه ی Mg-٨٠% TiO2 در یک آسیاب سیاره ای پرانرژی برای مدت زمان های مختلف تحت عملیات آلیاژسازی مکانیکی قرار گرفت.پارامترهای متغیر در این تحقیق شامل زمان آسیاکاری و نسبت وزنی گلوله به پودر بود.در این تحقیق، بهترین زمان آسیاکاری، ١٢ ساعت در نسبت وزنی گلوله به پودر ٣٠:١ به دست آمد. ساختار فازی و ابعاددانه های پودر پس از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی توسط پراش پرتوی ایکس XRD و میکروسکوپی الکترونی روبشی SEM بررسی شد.اندازه میانگین ذرات و مورفولوژی با استفاده از میکروسکوپالکترونی روبشی و الگوی پراش پرتوی ایکس حدود ٣٨ نانومترتخمین زده شد.