سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا طاهری آزاد – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس و عضو باشگاه پژوهشگران جوا
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
کامران رضایی – کارشناس ارشد گروه مطالعات منا بع طبیعی مرکز تحقیقات بین المللی همزیس
ناهید شهسواری پور – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس و عضو باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

آب بندان ها نقش بسیار مهمی را در کشاورزی مناطق شمالی کشور ایفا می کنند و به عبارت دیگر نقش آب بندان ها در استان های شمالی نظیر نقش قنوات در استان های مرکزی و کویری و گرم و خشک کشور است . از آب آب بندانها در جهت آبیاری مزارع و باغات و شالیزارها، پرورش انواع ماهی و اردک و تغذیه سفره آب های زیرزمینی استفاده می شود . علاوه بر این برخی از آن ها تحت عنوان تالاب زیستگاه میلیونها پرنده مهاجر می باشند، بنابراین با توجه به اهمیت و نقش مهم آب بندان ها، در این تحقیق به بررسی و اندازه گیری بقایای آلودگیهای نفتی ) ) PAHs در آب برخی آب بندانهای مهم در استان مازندران پرداخته ایم . هیدرو کربنهای چند حلقه ای آروماتیک ) ) PAHs گروهی از ترکیبات آلی محتوی دو یا تعداد بیشتری حلقه آروماتیک، مرکب از اتم های کربن و هیدروژن هستند . ۱۶ ترکیب PAHs توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ) ) USEPA به عنوان سرطان زاهای احتمالی برای انسان لیست شده اند . با توجه به آثار این ترکیبات بر روی انسان و اکوسیستم ها انجام این مطالعه برای اولین بار جهت بررسی وضعیت آلودگیهای شیمیایی آب ها در ایران ضروری به نظر می رسد . در این تحقیق پس از نمونه برداری از آب آب بندانها ( به صورت ماهانه ) در ۴ فصل، کمیت و کیفیت این ترکیبات توسط دستگاه GC مدل DANY 1000 شناسایی گردید . روش استخراج به کار رفته در این تحقیق، استخراج با فاز جامد ) ) SPE می باشد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین غلظت در آب بندان اهلم مربوط به ترکیب پایرن۰ / ۷۲۴ ppb در آب بندان آزادمون ترکیب بنزو a پایرن ) ) ۰ / ۳۸۸ ppb و در آب بندان اسکانده ترکیب نفتالن ) ) ۰ / ۵۷۸ ppb در فصل تابستان می باشد که یکی از دلایل احتمالی این امر افزایش ترافیک در تابستان در مناطق شمالی کشور می باشد . همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان ترکیب سمی بنزوa پایرن در دو فصل کم آبی و پرآبی بالاتر از حد مجاز مقادیر جهانی ( EPA ) برای حفظ حیات آبزی در این آب بندان ها می باشد .