سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علی اکبر دیمیادی – کارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم
محمود علی رکنی – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم
سیدرضا موسوی – کارشناس محیط زیست

چکیده:
انتخاب سایت مناسب محل دفع یک گام مهم در برنامه مدیریت مواد زائد جامد است که می تواند علاوه بر کاهش هزینه های طراحی، ساخت و بهره برداری، اثرات زیست محیطی را نیز به حداقل برساند. دفن بهداشتی یک بخش اجتناب ناپذیر از سیستم مدیریت پسماند جامد شهری می باشد علاوه بر این، اصول و معیارهای مهندسی و زیست محیطی در رابطه با دفن پسماندها در بسیاری از محل‌های دفن رعایت نمی‌شود و روش دفن، اغلب به صورت غیر اصولی و غیر بهداشتی است از این رو ایجاد مخاطرات زیست محیطی دور از انتظار نیست.به منظور بررسی و سنجش وضعیت مکان دفن پسماندهای شهری قم مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ انجام و جهت رتبه بندی مکان دفن، از شاخص اولکنو استفاده شد. در این مطالعه ضمن بازدید از محل دفن پسماند شهری و با توجه به پارامترهای جنس خاک منطقه، عمق آب زیرزمینی، پوشش گیاهی، میزان بارندگی، میزان پسماند و … با روش اولکنو اقدام به ارزشیابی گردید. نتایج حاصل از مطالعه به این روش نشان داد که مکان دفن پسماندهای شهری قم امتیاز ۴۲ کسب نموده که در رتبه خوب قرار دارد.همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه با یکسری اقدامات اصولی و مدیریت بهینه نظیر استفاده از پوششهای خاکی مناسب در محلهای دفن جهت کاهش آلودگی، نمونه برداری و سنجش از چاه پیزومتری جهت پایش و کنترل وضعیت نفوذ شیرابه ها به آبهای سطحی و … می‌توان ضمن حفظ وضعیت موجود نسبت به بهبود آن در آینده اقدام نمود.