سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعیده رعیت دوست – کارشناسی ارشد مهندسی مخازن ،دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا طباطبایی نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تیریز
رحیم مسعودی – دکتری نفت – شرکت پتروناس
کاوه کریمی – کارشناس ارشد شرکت توسعه و پژوهش

چکیده:

تزریق گاز نیتروژن به عنوان گاز جایگزین، در روشهای ازدیاد برداشت در طول بیست سال گذشته مطرح بوده است. مخازن نفتی ایران طبق بررسی های انجام شده دارای پارامتر های لازم جهت تزریق گاز نیتروژن می باشند. هدف از ارائه این مقاله، بررسی اثر تزریق گاز نیتروژن (در کلاهک گازی به منظور بهبود فشار) بر رفتار یکی از مخازن
نفتی ایران می باشد. با تغییر پارامترهای ریت و فشار چاه های تزریقی اثر تزریق نیتروژن بر فشار مخزن، میزان تولید، میزان بازیافت، میزان آلودگی نفت و گاز تولیدی با گاز تزریقی و تغییرات سطح تماس نفت‐ گاز مورد مطالعه قرارگرفته است. همچنین مقایسه ای بین گازهای تزریقی نیتروژن، گاز طبیعی ودی اکسیدکربن صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که تزریق نیتروژن سبب افزایش ۸% ضریب بازیافت مخزن نسبت به زمانی که تزریق گاز طبیعی صورت گرفته است ، میشود. مقایسه تزریق نیتروژن با دو گاز دیگر نشان میدهد که افزایش فشار و دبی تولیدی با تزریق نیتروژن بیشاز تزریق دو گاز دیگر میباشد همچنین تزریق نیتروژن سبب بهبود مکانیسم تخلیه ثقلی میشود و
میزان نفت بیشتری از ماتریس ها تولید میشود و نفت باقی مانده کاهش می یابد و سیال موجود در ماتریس سریعتر تخلیه میشود. نتایج نشان میدهند تزریق نیتروژن میتواند جایگزین مناسبی برای گاز طبیعی باشد .