سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

م مهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مهندسی مخازن نفت دانشگاه آزاد اس
ع هاشمی – دکترای مهندسی مخازن نفت، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز
ب مرادی – فوق لیسانس مهندسی مخازن نفت، کارشناس ارشد مهندسی نفت و تولید اداره پ
م مسیحی – دکترای مهندسی مخازن نفت، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دان

چکیده:

دراکثر مخازن نفتی و گازی بعد از گذشت مدت زمانی از تولید به دلیل برهم خوردن تعادل میان نیروهای گرانشی، موئینگی و ویسکوز، آب و گاز موجود در سفره زیرزمینی (آبده) و کلاهک گازی، به شکل مخروط به طرف دهانه چاه تولیدی روانه می گردد. در نتیجه همراه نفت به طور همزمان، آب و گاز تولید می شود. مخروطی شدن آب در مخازن نفتی علاوه بر کاهش دبی و بازده کلی مخزن مشکلاتی همچون افزایش هزینه های بهره برداری، خوردگی تاسیسات، مسائل زیست محیطی و … را بوجود می آورد. مخازن نفتی که با توجه به نوع سنگ آنها به شکافدار و معمولی دسته بندی می شوند از پیچیدگی های گسترده و متفاوتی درعملکرد و رفتار برخوردارند. پیش بینی پدیده مخروطی شدن به ویژه درمخازن شکافدار بهعلت ناهمگونی زیادامری دشوار و گاه ناممکن است لذا مطالعه پارامترهای مختلف سنگ و سیال مخزن جهت شناخت بیشتر پدیده مخروطی شدن امری مهم بشمار می رود. در این تحقیق به بررسی و شبیه سازی پارامترهای اثرگذار براین پدیده از جمله تاثیر اختلاف دانسیته، نسبت ویسکوزیته، نسبت تحرک پذیری، ترشوندگی، تراوایی سنگ مخزن و … پرداخته شده است.