سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم میرجلیلی – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد
علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه یزد
منصور نخکش – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد

چکیده:

برای استفاده از شبکه توزیع برق به عنوان یک کانال مخابراتی، لازم است تا رفتار شبکه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . یکی از عوامل مهم در این رابطه، نویز ضربه ای است که به وسیله کلید زنی ایجاد می شود . نوع آسنکرون این ضربه ها که در شبکه توزیع روی می دهد توسط کلیدزنیهای گذرا ایجاد می شود و اغلب به شکل سینوسیهای میرا و یا سینوسیهای میرای فشرده شده هستند . در این مقاله، براساس اندازه گیریهای انجام شده بر روی شبکه توزیع برق فشار ضعیف، پارامترهای نویز ضربه ای استخراج و براساس نتایج آماری موجود، توزیع پارامترهای مختلف بررسی و شبیه
سازی خواهند شد .