سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیمان محمدی – برق منطقه ای غرب، معاونت طرح و توسعه، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشک
علی طالبیانفر – برق منطقه ای غرب، معاون بهره برداری
حیدرعلی شایانفر – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق
پیمان کریمی فرد – شرکت توانیر معاونت برنامه ریزی

چکیده:

در این مقاله مجموعه ای از روشهای جدید جهت تعیین پایداری سیگنال کوچک سیستم های قدرت معرفی و شبیه سازی گردیده اند . مجموعه مذکور تشکیل یک بسته نرم افزاری را می دهد که مقادیر ویژه ماتریس حالت سیستم قدرت را محاسبه می کند . لازم به ذکر است که بسته فوق شامل روشهای M.A, P.M, MASS است .
در روش MASS کلیه مقادیر ویژه ماتریس حالت شبکه قدرت بطور همزمان محاسبه می گردد . در این روش نیاز به محاسبه مستقیم ماتریس حالت شبکه است .
در روش M.A تعداد محدودی از مقادیر ویژه با بزرگتریم دامنه و در روش P.M مقادیر ویژه در یک بازه فرکانسی دلخواه محاسبه می گردد . همگی روشهای فوق بر روی ماتریس حالت سیستم تک ماشینه متصل به شینه بینهایت و دو روش M.A , P.M به شبکه New England اعمال گردیده و نتایج بدست آمده مؤید آن است که روشهای مذکور جهت مطالعات سیگنال کوچک مکمل یکدیگر بوده و تشکیل یک مجموعه جامع را می دهند بطوریکه هیچگونه محدودیتی در مدل سازی شبکه های قدرت با هر ابعاد وجود ندارد .