سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید عیسی زاده – دانشجوی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه ت
محسن حامدی – دانشیار – دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهرا
موسی اسماعیل زاده – فارغ التحصیل دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه ت
فرزاد صادقی –

چکیده:

جوشکاری مقاومتی نقطه ای از مهمترین فرایند هایی است که در صنایع امروزی از جمله صنعت اتومبیل سازی کاربرد بسیار دارد توجه به کیفیت نقطه جوش ها تاثیر بسزایی در استحکام نهایی بدنه اتومبیل دارد. اصلیترین پارامترهای فرایند عبارتند از: جنس قطعه، هندسه قطعه و الکترود، میزان نیروی وارد شده از الکترودها بر روی قطعه، شدت جریان و مدت زمان اعمال جریان. در این مقاله سعی شده است نحوه تشکیل دکمه جوش و تاثیر پارامترهای ذکر شده بر روی آن با استفاده از روش اجزاءمحدود مطالعه شود. برای انجام این تحلیل یک مدل کوپله مکانیکی-الکتریکی-حرارتی در محیط نرمافزاری ANSYS و با استفاده از زبان برنامه نویسی ۴ APDL 4 به کار رفته است. خواص فیزیکی مواد به صورت غیر خطی و وابسته به دما تعریف شده است. با تحلیلهای انجام شده شکل و اندازه دکمه جوش محاسبه شده است که با مقادیرآزمایشگاهی ارائه شده در مقالات منتشر شده همخوانی دارد. پیشبینی کیفیت و هندسه دکمه جوش ۵ برای رسیدن به یک جوش با کیفیت میتواند به تنظیم بهینه متغیرهای فرایند کمک موثری بنماید و نیاز به انجام آزمایش های پرهزینه را مرتفع سازد.