سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن جوکار – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

سیستم تحریک ژنراتور سنکرون یکی از اجزاء اساسی نیروگاه می باشد . الگوریتم به کار رفته در سیستم کنترل و نوع سیستم تحریک، تعیین کننده رفتار دینامیکی ژنراتور در مقابل اغتشاشات شبکه می باشد . از مسائل مطرح در نیروگاههای قدیمی مانند نیروگاه بعثت، جایگزینی سیستم تحریک دینامیک به علت پاسخ کند و مشکلات ناشی از فرسودگی با س یستم تحریک استاتیک می باشد . سیستم تحریک استاتیک ذاتاً دارای سرعت پاسخ بالایی است و بخش کنترل آن به علت استفاده از پردازشگرهای دیجیتال قابلیتهای فراوانی دارد . از نکات مهم در بحث جایگزینی، تنظیم کنترل کننده های سیستم جدید می باشد . در این مقاله الگوریتمهای مختلف کنترلی در مورد نیروگاه بعثت شبیه سازی گردیده و اثر متقابل عملکرد دو واحد موازی بر روی یکدیگر در پاسخ به تغییرات بار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .