سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حیدری – مرکز تحقیقات فشار قوی و مواد مغناطیسی دانشگاه علم و صنعت ایران
بهزاد رمضانی –

چکیده:

جریان هجومی که در هنگام اتصال ترانسفورماتور به منبع انرژی رخ می دهد، ناشی از اضافه شار مغناطیسی موقت در هسته ترانسفورماتور میباشد. اندازه آن بستگی به پارامترهای کلید زنی از قبیل مقاومت سیم پیچ، زاویه کلید زنی و چگالی شار پسماند در لحظه اتصال ترانسفورماتور به منبع انرژی دارد. در این مقاله بررسی و شبی هسازی پدیده جریان هجومی در پست های ترانسفور ماتوری، بر اساس بدست آوردن معادلات ریاضی برای ترانسفورماتور و بیان مشخصه مغناطیسی هسته ترانسفورماتور با استفاده از روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل مربوطه را توضیح می دهد. بر این اساس م یتوان شکل مو جهای مورد نظر مانند جریان ،شار مغناطیسی و همچنین جریان کل پست را بدست آورد. تأثیر عوامل مختلف بر روی جریان هجومی ترانسفور ماتور و جریان پست بررسی شده است و در پایان تأثیر خازن تصحیح ضربب توان بر روی شکل موج های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که اطلاعات ارائه شده در این مقاله می تواند کمک موثری در حفاظت ترانسفور ماتورها و پست ها داشته باشد