سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیامک فیروز – کارشناس ارشد عمران آب
ابوالفضل مساعدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزدای دانشگاه گرگان

چکیده:

رودخانه گرگانرود با طولی بالغ بر ۳۲۵ کیلومتر از جمله رودهای مهم حوضه دریای خزر بوده که پس از عبور از سازندهای حساس به فرسایش لسی از جانب ساحل شرقی به دریای خزر وارد می شود. به دلیل شرایط زمین شنسای، توپوگرافی، اقلیمی و فعالیت های انسانی، مورفولوژی رودخانه در طول مسیر خود دچار تغییراتی شده است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود اقدام به انتخاب یک بازه به طول ۳۰ کیلومتر واقع در بالا دست سد گلستان ۱ (رودخانه مادرسو) و یک بازه ۱۳ کیلومتری در پایین دست و در مجاورت شهر گنبد گردید در هر بخش ضرایب مربوط به مورفولوژیرودخانه اعم از طول موج، طول مئاندر، عرض مئاندر، شعاع انحنا متوسط، دامنه نوسان و ضریب سینوسی شدن مورد محاسبه قرار گرفت. در نهایت تغییرات این ضرایب در بالا دست و پایین دست رودخانه مورد مقایسه قرار گرفتند.