سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
جواد فرج لو – دانشجوی کارشناسی ارشد آلاینده های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سید حسین هاشمی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:
یکی از معضلات و بحران های زیست محیطی که بشر و فعالیتهای آن را تحت تاثیر قرار داده وجود طوفان های ریزگردی یااصطلاح عمومی آن گرد و غبار می باشد. وجود این پدیده و رفع مشکلات بوجود آمده در پی آن از مباحث چالش برانگیز دربسیاری از جوامع زیست محیطی است. اهمیت این پدیده به دلیل تاثیرات فراوان به اجزاء و ارکان محیط زیست و همچنین سایربخش ها بسیار قابل توجه است از جمله این تاثیرات می توان به : تغییر درجه حرارت، تغییر اقلیم، تغییر در پوشش زمین،افزایش تعداد پلانکتون ها، تغییر در چرخه ی مواد غذایی، تاثیر بر سلامت موجودات زنده، تاثیر در حمل و نقل، کاهش شعاعدید، اقیانوس ها و سواحل مرجانی و …. اشاره کرد. در بسیاری از جوامع بین المللی ارائه روشهای اصولی برای کنترل و پیشگیریاین رخداد زیست محیطی و نه جلوگیری کامل آن مطالعات فراوانی صورت گرفته است. در این مقاله که از نوع مطالعات مروریو کتابخانه ای می باشد سعی خواهیم داشت به بررسی ریزگرد ها و روش های کنترل آن بپردازیم.