سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا زبرجدی شیرازی –
مهدی ایران نژاد پاریزی –

چکیده:

مقاله حاضر، نتیجه حقیقی است که بمنظور بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق قم صورت گرفته تا با شناخت عوامل مزبور امکان تجدیدنظر در مشاغل و یا تغییر در سبک مدیریت بمنظور افزایش رضایت شغلی جهت دستیابی به بهره وری بیشتر، فراهم شود .
پس از مروری بر منابع مکتوب موضوع، هفت فرضیه شکل گرفت و برای آزمون فرضیه ها اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و پس از طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس روشهای آماری، صحت فرضیه های مطرح شده بررسی و رابطه متغیرهای مشوق های مادی، مشارکت کارکنان در کارها، اطلاع از اهداف شرکت، وجود جو اعتماد ما بین مدیریت و کارکنان، ماهیت شغل فرد و ارزشمند بودن آن . اعمال کنترل های همه جانبه، و وجود همکاران همدل و همخو با رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت .