سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید علی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی علوم و تحقیقات اهواز
حیدر علی کشکولی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب و استاد پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واح
محمود الماسی شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که در علم کشاورزی همیشه مد نظر صاحب نظران وطراحان بوده و به عنوان دغدغه های طراحی محسوب می شود،زهکشی اراضی می باشد.بطور قطع زهکشی از مسائلی است که می تواند نقش مؤثری در روند کشاورزی پایدار ایفاء نماید. زهکش های زیرزمینی یکی از روشهای مفید و پیشرفته زهکشی به شمار می رود. چنانچه این سیستم بطور صحیح اجراءونگهداری شود، می تواند راندمان عملیات کشاورزی را به نحو چشمگیری افزایش دهد.در این مقاله مشکلات طراحی و اجراءشبکه زهکشی کشت وصنعت سلمان فارسی(یکی از هفت کشت وصنعت شرکت توسعه نیشکروصنایع جانبی)که در روند بهره برداری و نگهداری شبکه بوده و ماحصل تجربیات ارزنده عملی است مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسیها شامل ارزیابی نواقص و معایب خطوط لترال و کلکتور می باشد ودر آن بطور جداگانه در مورد این نواقص بحث خواهد شد.به نظر میرسد با توجه به سطح وسیع اجرای ۱۵۸۹۴۲۶ متر لترال ، ۹۸۸۵۴ متر کلکتور زیرزمینی و ۴۳۴۵۴ متر زهکش روباز در این کشت و صنعت این تجربیات در نوع خود ارزشمند قلمداد گردد.