سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن دهقانی – دانشجوی دکتری رشته علوم محیط زیست, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
محمود کرمی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
افشین دانهکار – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
پروین فرشچی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مطالعه سیستم های اکولوژیک و تغییرات آنها به علت تخریب های طبیعی و مصنوعی خیلی پیچیده می باشد و ضروری است که جزئیات ساخ تمان، سازمان و دینامیک این سیستم ها را با درنظرگرفتن مقیاس زمانی و مکانی بررسی نمود . در این تحقیق تالاب بین المللی خورخوران به عنوان یکی از اکوسیستم های بی نظیر ساحلی – دریائی مورد مطالعه و شناسائی آبزیان قرار گرفت . جهت شناسائی آبزیان از روش های متداول صید در منطقه شامل مشتا , خوربند و ترال با قایق و در پاییز و زمستان ۸۵ و بهار وتابستان ۸۶ نمونه برداری شد در نتیجه ۴۷ خانواده از آبزیان شناسایی , که از این تعداد ۳۹ خانواده جزو ماهیان استخوانی، ۳ خانواده جزو ماهیان غضروفی، ۲ خانواده از سخت پوستان، ۲ خانواده م تعلق به سرپایان (نرمتنان) ویک خانواده متعلق به کیسه تنان می باشد. از آبزیان معرفی شده، ۶ گروه در حد خانواده، ۸ گروه در حد جنس و ۳۳ گروه در حد گونه شناسایی شد ه اند. در بین خانواده های شناسائی شده ,خانواده هایSerranidae و Sciaenidae ,Clupeidae به ترتیب با ۷، ۶ و و ۵ گونه دارای بیشترین تعداد گونه ها بوده اند, خانواده هایMugilidae و Leiognathidae,Carangidae,Ariidae هر کدام با ۴ گونه, خانوادههای Dasyatidae و Platycephalidae,Lutjanidae,Lethrinidae,Gerreidae,Sphyraenidae هر کدام با ۳ گونه , خانواده های ,Sillaginidae,Scombridae,Polynemidae,Penaeidae,Haemulidae,Drepaneidae Tetraodontidae,Triacanthidae,Trichiuridae,Sparidae,Soleidae هر کدام با ۲ گونه جزو گروه های بعدی قرار دارند در حالی که سایر خانواده ها فقط در حد یک گونه شناسائی شده اند.